Política de privacitat


La seguretat de les dades personals s’ha convertit en una de les màximes prioritats de les organitzacions, i en ACCIONA Inmobiliaria SLU, garantir la inviolabilitat d’aquesta informació ha de ser un objectiu prioritari. En aquest sentit, volem ser transparents i posar a disposició de totes les persones que interactuen amb nosaltres, la present Política de Privacitat.

Aquesta política s’aplica a ACCIONA Inmobiliaria, SLU i a totes les societats del seu Grup la composició pot ser comprovada en cada moment en https://inmobiliaria.acciona.com/es/quienes-somos/inmobiliaria/ (denominades col·lectivament “ACCIONA Inmobiliaria”). Les referències de la present Política de Privacitat a “ACCIONA Inmobiliaria”, “nosaltres”, “ens” i “nostre” concerneixen a l’entitat responsable de l’tractament de la seva informació personal que, en general, serà aquella que la recapti i tracti.

ACCIONA Inmobiliaria es compromet a el tractament de les dades personals d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679, abril 27 de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació de aquestes dades, i la resta de normativa vigent en matèria de Protecció de dades.

Aquesta política de privacitat és d’aplicació a tots els usuaris, entenent com a tal, els visitants de la pàgina web, així com a qualsevol altra persona que ens faciliti informació de caràcter personal a través dels diferents canals (en endavant, “usuari” o “usuaris”). En aquest context, canals són els diferents mitjans o serveis que posem a la teva disposició perquè pugui interactuar amb nosaltres, impliquin o no registre, com poden ser webs, aplicacions, plataformes, bústies, adreces o números de telèfon d’informació o atenció al usuari, perfils en xarxes socials, formularis, esdeveniments, etc.

Potser algun dels nostres Canals online continguin enllaços a altres llocs web i aplicacions de tercers aliens a ACCIONA Inmobiliaria. La present Política de Privacitat no és d’aplicació als mateixos. Si us plau, revisi igualment les polítiques de privacitat d’aquests tercers per tal de familiaritzar-se amb les seves pràctiques. També pot ser que continguin galetes de tercers que no siguin propietat ni estiguin sota el control d’ACCIONA Inmobiliaria. En aquest cas pot escollir la seva configuració de galetes de tercers utilitzant la nostra Eina de configuració de galetes, situada a la part inferior del web, on podrà gestionar les seves preferències i, a la qual pot accedir fent clic a “Galetes”.

ACCIONA Inmobiliaria adopta les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposats. També pot verificar la presència de l’certificat SSL comprovant les propietats de la Pàgina al seu navegador. Una connexió serà segura quan a la barra d’adreces de navegador apareix “https: //” en lloc de “http: //” i es mostra el símbol d’un cadenat. Pot consultar més característiques del certificat SSL a l’apartat Avís Legal.

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL?

Cada vegada que es recaptin i tractin dades personals, informarem al usuari de l’empresa d’ACCIONA Inmobiliaria que és responsable del tractament, i li oferirem les corresponents dades d’identificació.

Respecte d’aquesta Política de Privadesa i d’aquest web, l’informem que el responsable d’el tractament és:

    • Denominació social: ACCIONA Inmobiliaria, SLU

    • NIF: B84364579

    • Direcció: Avenida de Europa, nombre 18, Parque industrial de La Moraleja, 28108 Alcobendas (Madrid).

    • Telèfon: +34 91.663 29 50.

    • Correu electrònic de contacte: contactoinmobi@acciona.es

    • El usuari podrà contactar amb el Departament de Protecció de Dades per a resoldre els seus dubtes relacionats amb el tractament de les seves dades personals en la mateixa adreça de correu postal facilitada o mitjançant l’adreça de correu protecciondedatosinmobiliaria@ACCIONA.com

QUÈ DADES PERSONALS PODEM DEMANAR A TRAVÉS DELS NOSTRES CANALS?

A efectes de la present Política de Privadesa, “dades personals” són aquelles dades que identifiquen una persona o poden utilitzar-se per identificar-la.

ACCIONA Inmobiliaria informa als seus usuaris, que les seves dades de caràcter personal, obtinguts per mitjà dels Canals de la seva propietat o titularitat, només es poden recollir per al seu tractament quan siguin adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s’hagin obtingut.

Quan a través dels nostres canals es recaptin dades personals amb finalitats específiques, es facilitarà prèviament la informació al usuari de forma clara i inequívoca de i) el responsable i les seves dades de contacte, iii) les finalitats de l’tractament en concret i la base de legitimació, iv) els destinataris o categories de destinataris en el seu cas, així com l’existència o no de transferències internacionals, v ) els criteris o terminis de conservació, vaig veure) així com els drets que li assisteixen el qualitat d’interessat.

L’usuari, és també l’únic responsable de la informació que proporcioni, i de la veracitat i licitud de la mateixa.

AMB QUINA FINALITAT I LEGITIMACIÓ TRACTA ACCIONA IMMOBILIÀRIA LES DADES PERSONALS?

ACCIONA Inmobiliaria tracta les dades personals dels usuaris, recollides a través de qualsevol dels nostres Canals, per diferents motius i bases legítimes:

    • Gestionar la relació establerta amb nosaltres

En aquells serveis que prestem a través d’APPs o plataformes web, tractem les dades proporcionades pels usuaris amb la finalitat de gestionar les credencials d’accés; proporcionar assistència, donar resposta a consultes, així com administrar els nostres productes i serveis.

També tractem les dades amb la finalitat d’atendre les sol·licituds de serveis i peticions d’informació dels nostres usuaris rebudes a través de qualsevol dels nostres Canals, així com tramitar si és el cas, suggeriments, reclamacions o queixes.

De la mateixa manera tractem les seves dades, quan es subscrigui a algun dels nostres canals d’alertes, Newsletter, butlletins de notícies dels nostres productes i / o serveis, o sol·liciti l’enviament de comunicacions comercials.

Tractem les seves dades per gestionar les cites per a les visites als actius immobiliaris, les accions prèvies documentals de reserva de l’actiu immobiliari, signatura d’arres i activitats derivades de la preparació de la compravenda. En definitiva, tot el relacionat amb la gestió per a l’adquisició final del (s) actius (s) immobiliaris.

També tractem les dades per gestionar l’Àrea Privada de clients que el Departament d’Atenció a l’Client i Postvenda posa a disposició dels clients. Aquest servei compta entre d’altres, amb la funció de Postvenda, on es dóna accés a el servei d’alta d’incidències i on podran seguir el seu procés.

Gestions relatives al servei que es presta, com ara gestió de cobraments, pagaments, impagaments, facturació, gestions comptables i fiscals, finançament, avals, garanties i impostos derivats de la compravenda.

En aquests casos, la base jurídica del tractament és el consentiment prestat per l’usuari, així com l’execució d’un contracte i / o les relacions jurídiques establertes amb ACCIONA Inmobiliaria.

    • Activitats promocionals i comunicacions comercials

Podem realitzar, enviaments de comunicacions comercials, ofertes, regals, rebaixes, informació sobre participació en sortejos, participació en concursos, esdeveniments, fires, tours virtuals dels habitatges, etc.

Enviaments d’informació promocional de serveis i productes comercialitzats per altres empreses del Grup ACCIONA Inmobiliaria, sempre que hagin consentit prèvia i expressament per a això.

En aquests casos, la base jurídica de l’tractament és el consentiment prestat per l’usuari. 

• Gestionar dades de contacte en l’àmbit de relacions contractuals o comercials

Tractem dades de contacte de potencials clients; representants legals de persones jurídiques i organismes, ja siguin de caràcter públic o privat; analistes i inversors; o altres intervinents, que ens proporcionin les seves dades, amb la finalitat de remetre’ls informació d’interès, gestionar la relació comercial que ens uneix, poder gestionar invitacions o comunicacions sobre esdeveniments organitzats o patrocinats per ACCIONA Inmobiliaria o en els quals participa.

La base de legitimació és el manteniment de la relació contractual i / o comercial que ens uneix, o de no existir, el consentiment manifestat a l’facilitar l’usuari les dades de contacte.

    • Compliment de les obligacions legals que ens afecten.

Tant si són aquestes obligacions legals d’índole mercantil, fiscal, comptable, administrativa; la base legal que ens habilita per aquest tractament és el compliment d’obligacions legals.

    • Gestió del frau

En alguns dels serveis que prestem, cal comprovar la identitat amb la finalitat d’oferir protecció, detectar i prevenir fraus o altres activitats il·lícites, transaccions no autoritzades, reclamacions i altres tipus de responsabilitats, així com gestionar la qualitat i els riscos associats a l’ negoci; així com investigar en cas de ser necessari, activitats il·legals i potencials trencaments de les nostres polítiques i / o condicions dels nostres serveis.

La base jurídica és el compliment d’obligacions legals que apliquin en cada cas. Entre altres i a tall d’exemple, la Llei 10/2010 de 28 d’abril de Prevenció de Blanqueig de Capitals i del Finançament de l’Terrorisme.

    • Estadístiques i enquestes de satisfacció

Podem tractar les dades dels usuari us per fer enquestes de satisfacció en relació amb els nostres serveis yexperiencia en el procés de compra del seu habitatge; així com recollir cookies mitjançant la navegació en els entorns web.

La base legitimadora en aquests casos és el consentiment prestat per l’usuari.

    • Seguretat i vigilància de les instal·lacions

Les nostres instal·lacions compten amb càmeres i sistemes de videovigilància, amb la finalitat de salvaguardar la seguretat dels béns i persones.

La base legítima de l’tractament és l’interès legítim d’ACCIONA Inmobiliaria a garantir la seguretat a les seves instal·lacions.

    • Gestió de les visites i tercers

Amb la finalitat de controlar els accessos a les obres i instal·lacions de les visites, col·laboradors o altres tercers, és possible que, en algunes de les nostres instal·lacions, es recaptin dades d’identificació.

La base legitimadora és, en aquest cas, el consentiment, així com l’interès legítim d’ACCIONA Inmobiliaria, en garantir la seguretat de béns i persones en les seves instal·lacions.

    • Informació de terceres persones

Quan l’usuari ens proporcioni dades respecte de terceres persones, bé voluntàriament, bé perquè ho requerim en compliment d’alguna obligació legal, l’usuari consenteix el tractament i declara que les dades són exactes. Igualment, l’usuari declara que ha procedit a informar les terceres persones de l’contingut de la present política i / o de la qual li apliqui i hagi estat informat específicament, i dels corresponents drets que en matèria de protecció de dades personals els assisteixen. No obstant, l’anterior, ACCIONA Inmobiliaria posarà tots els seus esforços en actuar degudament en relació amb el tractament d’aquests tercers.

    • Informació pública

ACCIONA immobiliària podrà tractar aquella informació a la qual pogués accedir per ser informació accessible legítimament a el públic, i en especial, aquella informació pública que estigui a disposició en registres oficials. En qualsevol cas, aquest tractament només es durà a terme si hi ha una base legítima de les taxades a la normativa aplicable i, sempre que sigui possible o hi hagi una relació contractual, serà informat.

¿DURANT QUANT TEMPS CONSERVA ACCIONA IMMOBILIÀRIA LES DADES PERSONALS DE L’USUARI?

Amb caràcter general, les dades seran conservades (i) pel temps que fos necessari per a la finalitat que van ser recollits, (ii) pels terminis de prescripció que li siguin d’aplicació, si poguessin sorgir responsabilitats derivades de l’tractament.

Amb caràcter particular:

    • Les dades recopilades amb la finalitat d’atendre sol·licituds o consultes, seran conservades durant el temps necessari per poder atendre les mateixes.

    • Les dades recopilades en base al seu consentiment, seran conservats mentre no es retiri el mateix.

    • Per a la resta dels casos, l’usuari serà informat dels terminis de conservació que li sigui d’aplicació a l’tractament específic.

A QUI POT ACCIONA IMMOBILIÀRIA FACILITAR LES DADES DE L’USUARI?

En ACCIONA Inmobiliaria ens comprometem a no cedir ni divulgar la informació personal dels nostres usuaris excepte pel descrit en la present Política de privadesa o, si s’escau, en el moment de la recollida de les dades.

Estan previstes les següents comunicacions de dades, quan sigui necessari:

    • A l’Agència Tributària i altres administracions i entitats públiques estatals, autonòmiques i locals competents a l’efecte d’observar totes les previsions legals que es contenen en la normativa i per dur a terme les declaracions tributàries (impostos i taxes) corresponents, obtenció de llicències i autoritzacions administratives, notificacions de titularitats cadastrals dels actius immobiliaris, domicilis dels titulars, permetent així mateix la gestió de les obligacions relacionades amb l’Impost de Béns Immobles i l’Impost sobre l’Increment de l’Valor dels terrenys de naturalesa urbana.

    • Altres organismes amb competència en matèria de comunicacions i prestacions de serveis de la informació, o organismes amb competència en matèria de consum per a atendre les possibles reclamacions dels usuaris.

    • Si és el cas a organismes oficials en compliment de les Entitats obligades en virtut de la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció de el blanqueig de capitals i del finançament de l’terrorisme.

    • A entitats bancàries i de crèdit per a la gestió econòmica de les operacions de compravenda incloent finançaments, subrogacions d’hipoteques, garanties i avals.

    • A Corredories d’assegurances i Companyies asseguradores en virtut de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació ia l’efecte de permetre la gestió de les activitats necessàries per a la contractació de pòlisses d’assegurança de les quantitats lliurades a compte com a conseqüència de l’adquisició d’un actiu immobiliari.

    • Als administradors de finques que gestionen o p retendan gestionar inicialment les comunitats de veïns constituïdes o a constituir, en relació amb la promoció d’habitatges corresponent.

    • Podrem intercanviar informació personal amb proveïdors de serveis siguin empreses d’ACCIONA Inmobiliaria o terceres, contractats per a realitzar serveis en el nostre nom. En aquests casos, sempre que sigui necessari, es subscriuen els corresponents contractes d’encàrrec de tractament segons estableix la normativa en matèria de protecció de dades. Així per exemple, entitats que intervinguin en la construcció de l’actiu immobiliari i en els processos de revisió d’adequació de la mateixa, als efectes de gestionar la realització de treballs, previs o posteriors al lliurament de l’actiu immobiliari a l’adquirent, que requereixin o comportin la intervenció d’aquests a efectes del seu desenvolupament.

    • Igualment, les seves dades podran ser comunicades a altres entitats que formen part de el Grup ACCIONA Inmobiliaria, fins i tot les situades en tercers països amb la finalitat d’atendre les seves sol·licituds i enviar-li per qualsevol mitjà, inclosos mitjans electrònics, informació comercial i qualsevol altra acció que descriu les finalitats prèviament descrites. El consentiment per a aquestes comunicacions haurà estat recaptat prèviament, en els diferents formularis, qüestionaris de la pàgina i en aquells documents en què s’hagi regulat les relacions entre els usuaris, clients i proveïdors amb els quals el responsable tingui algun vincle, mitjançant les corresponents caselles de marcatge i les diferents formes de sol·licitud de l’consentiment explícit.

    • En cas de no produir-se els pagaments, les dades relatives a l’impagament de rebuts podran ser comunicades a fitxers relatius a l’acompliment o incompliment d’obligacions dineràries.

    • Ens reservem el dret de transferir a un tercer qualsevol informació de la qual disposem sobre els usuaris en cas que es produeixi qualsevol transferència o venda real o potencial de la totalitat o part del nostre negoci o actius (inclosos els supòsits de fusió, adquisició empresa conjunta, societat reestructuració, cessió, dissolució o liquidació) o una altra operació estructural o mercantil. En aquest cas, es requerirà a aquests tercers que garanteixin nivells de protecció comparables a aquells que proporciona ACCIONA Inmobiliaria respecte a la informació que serà compartida.

    • Fora d’aquests casos, únicament podrem divulgar la teva informació personal (1) a jutjats i tribunals o administracions en l’exercici de les seves competències i potestats administratives, en el cas que ens ho permetés o exigís la llei o un procés legal (com una ordre o citació judicial); (2) a les autoritats policials o altres funcionaris públics per complir amb una sol·licitud legal i legítima; (3) quan considerem que sigui necessari per evitar danys físics o pèrdues financeres; (4) per establir, exercir o defensar els nostres drets legals; (5) en relació amb una investigació d’un cas presumpte o provat de frau o activitat il·lícita; o (6) amb el consentiment de l’usuari.

Igualment informem, que per dur a terme els fins esmentats, es compta, amb la col·laboració de prestadors de serveis, terceres parts o companyies de el Grup que poden estar ubicats en territoris situats fora de l’Espai Econòmic Europeu que no tinguin un nivell de protecció de dades equiparable a el de la Unió Europea. En aquests casos transferim les dades dels usuaris amb garanties adequades i sempre guardant la seguretat dels mateixos, com pot ser la formalització de Clàusules Contractuals Tipus aprovades per la Comissió, el contingut es pot consultar al següent enllaç: https: // ec .europa.eu / info / law / law-topic / data-protection / international-dimensió-data-protection / standard-contractual-clauses-scc_es.

XARXES SOCIALS

En ACCIONA Inmobiliaria utilitzem xarxes socials com LinkedIn, Twitter, Facebook, Google+, Instagram o YouTube, per compartir els nostres continguts. Actuem a les xarxes com a responsables de les dades que publiquem, tractant-los sempre, d’acord les condicions establertes en cadascuna de les xarxes socials.

La interacció amb els usuaris per l’ús d’aquests perfils o eines pot implicar la transferència internacional de dades, de tipus analític i tècnic, en relació amb la pàgina i els perfils de xarxes socials, sent en els servidors de les empreses de les xarxes socials on es tracten les dades que els usuaris faciliten a través d’aquests perfils.

DADES PERSONALS DE MENORS D’EDAT

ACCIONA Inmobiliaria no recull deliberadament dades personals de menors d’edat, sense autorització dels seus pares, representants o tutors legals. Cap dels Canals posats a disposició de l’usuari per part d’ACCIONA Inmobiliaria, estan dissenyats o dirigits a menors d’edat.

Si pares, representants o tutors legals consideren que els seus fills menors, han proporc ionado informació personal sense el seu consentiment, poseu-vos en contacte amb nosaltres a través de l’adreça de correu electrònic protecciondedatosinmobiliaria@acciona.com

MÀRQUETING DIRECTE

Amb caràcter general ACCIONA Inmobiliaria no utilitza les dades personals dels usuaris amb fins de màrqueting directe, excepte si s’ha recaptat prèviament el consentiment.

Com usuari pot, en qualsevol moment, donar-se de baixa de campanyes de màrqueting directe i oposar-se a el tractament futur de les seves dades personals per a aquests fins, enviant-nos un correu electrònic a l’adreça de l’responsable de tractament o mitjançant l’opció “donar-se de baixa” corresponent , inclosa en els correus electrònics.

DECISIONS AUTOMATITZADES

En ACCIONA Inmobiliaria no es porten a terme l’automatització de presa de decisions, inclosa l’elaboració de perfils.,

ASSISTENTS A ESDEVENIMENTS CONVOCATS PER ACCIONA IMMOBILIÀRIA

En aquells actes, formacions, reunions, iniciatives, etc. (En endavant, “Esdeveniments”), que siguin organitzats o promoguts per ACCIONA Inmobiliaria, dins o fora de les seves instal·lacions, podrem sol·licitar a l’usuari que ens proporcioni dades personals per a poder gestionar adequadament els Esdeveniments i l’assistència als mateixos. Aquestes dades, de manera enunciativa i no taxativa, podran estar relacionats amb la gestió de l’accés, acreditació, mitjà de transport i desplaçament, allotjament, càtering, lliurament de documentació relacionada, etc. Aquest tractament estarà basat en el consentiment, a més, d’en determinats supòsits, en el compliment d’una relació contractual o una obligació legal.

Potser aquestes dades hagin de ser cedits a algun dels prestadors de serveis o entitats col·laboradores o patrocinadores, que participin o intervinguin en l’Esdeveniment, de la qual cosa l’usuari serà convenientment informat en cada cas. Com a regla general, només conservarem aquesta informació durant el termini estrictament necessari per dur a terme el Esdeveniment i, si escau, per a complir amb els terminis de prescripció que puguin ser aplicables.

    Imatge: A més de l’tractament derivat de la seguretat i vigilància de les nostres instal·lacions, pot ser que, com a conseqüència de la participació de l’usuari a Esdeveniments, la seva imatge, i en ocasions la seva veu, sigui captada i tractada per ACCIONA Inmobiliaria mitjançant fotografies jo l’enregistrament de vídeo. Sempre que els Esdeveniments comportin aquest tractament, informarem a l’usuari expressament. Aquest tractament pot ser amb fins interns, externs i / o promocionals dels Esdeveniments, de manera que aquest material es podrà utilitzar per reproduir-lo, distribuir-lo, transformar-lo, comunicar públicament, fixar-lo i posar-lo a disposició en qualsevol format o mitjà (incloent amb caràcter enunciatiu , no limitatiu, l’explotació a través de mitjans analògics o digitals i Internet, com ara, perfils socials, pàgines web o intranet titularitat de les entitats de Grup ACCIONA) sense que aquestes activitats confereixin dret de remuneració, contraprestació o cap benefici econòmic a l’usuari .

Aquest tractament està basat en el consentiment, bé derivat de l’atorgament individual i exprés, sempre que sigui possible, per part de l’usuari, o bé de l’assistència als esdeveniments el tractament d’imatge hagi estat informat prèviament. L’autorització de l’usuari s’estén per l’àmbit territorial mundial, amb caràcter transferible (dins i fora d’ACCIONA Inmobiliaria) i per tot el temps de durada dels drets de propietat intel·lectual. L’usuari podrà revocar el consentiment en qualsevol moment, pels canals adequats.

Els drets de propietat intel·lectual i industrial dels materials que es generin en ocasió dels esdeveniments i activitats corresponen en exclusiva a ACCIONA Inmobiliaria.

Quins són els DRETS L’USUARI QUAN TRACTEM LES DADES?

L’usuari pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seves dades, i / o la limitació o oposició al seu tractament, davant del responsable de l’tractament corresponent, o, dirigint-se per escrit a Departament de Protecció de Dades personals, en c / Anabel Segura, 11, Edifici d, 28108 d’Alcobendas (Madrid), o mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a la següent adreça: protecciondedatosinmobiliaria@acciona.com. En cas que considerem necessari per poder identificar-te, podrem sol·licitar-te còpia d’un document acreditatiu de la seva identitat.

Així mateix, podrà en qualsevol moment, retirar el consentiment prestat dirigint-se a l’adreça dalt indicada, així com a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades pertinent i, en particular, davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

Observació: Durant períodes d’excepcionalitat com ara estats d’alarma o d’emergència, que impliquin períodes de confinament, o altres pertorbacions externes com ara desastres 03:00 naturals, condicions climàtiques extremes o guerres els drets que no s’exercitin a través del compte de correu i s’exerciten mitjançant correu ordinari, tindran un termini de resposta major a l’habitual, reestableciéndose els períodes de resposta quan s’aixequi el període de confinament recomanat .

INFORMACIÓ AMPLIADA

A continuació, posem a la seva disposició una sèrie d’enllaços en els quals es podrà obtenir informació ampliada que podria ser útil en relació amb altres tractaments de dades personals. Igualment podrà obtenir informació sobre el lloc web a l’Avís Legal.

    • Grup ACCIONA

Podeu obtenir informació ampliada sobre el tractament de dades personals per part d’entitats del Grup ACCIONA a www.acciona.com

      • Candidats

A través del nostre Canal d’Ocupació, qualsevol interessat pot optar a les vacants d’ocupació, beques i / o programes específics. Podeu consultar la informació completa relativa a aquest tractament en https://mediacdn.acciona.com/media/gg5dqtsx/politica-privacidad-workday.pdf

    • Canal ètic

Comptem amb un canal de denúncies, denominat Canal Ètic, en el qual, tant empleats com a proveïdors o tercers poden comunicar de manera confidencial qualsevol incompliment de què tinguin coneixement. Podeu consultar la informació completa relativa a aquest tractament en https://accionacorp.blob.core.windows.net/media/3215944/proteccion-datos-canal-etico-acciona-2.pdf

VIGÈNCIA

Qualsevol canvi realitzat en la Política de Privadesa i en les pràctiques d’administració de la informació es reflectirà de forma oportuna, podent ACCIONA Inmobiliaria afegir, modificar o substituir aquesta Política quan ho consideri necessari.

 

Darrera actualització: 15 de gener de 2021

Política de privacitat


Acciona Immobiliària, SLO (en endavant, ACCIONA IMMOBILIÀRIA), d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679, abril 27 de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació de aquests, i la resta de normativa vigent en matèria de Protecció de Dades, posa en coneixement dels Usuaris de la pàgina web https://santcugatpremiumhome.com (en endavant, la pàgina), la Política de Privacitat que s’aplicarà en el tractament de les dades de caràcter personal que l’Usuari faciliti voluntàriament per accedir als seus webs, apps i qualsevol altra plataforma digital o mitjà electrònic. Així mateix, aquesta Política és aplicable a les dades de caràcter personal demanades dels Usuaris a les xarxes socials d’ACCIONA IMMOBILIÀRIA en funció de la relació amb aquesta.

ACCIONA IMMOBILIÀRIA posa en coneixement dels Usuaris de la Pàgina, que les seves dades de caràcter personal només podran obtenir-per al seu tractament quan siguin adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s’hagin obtingut. ACCIONA IMMOBILIÀRIA manifesta el seu compromís de complir amb la legislació vigent en cada moment en matèria de protecció de dades.

L’Usuari consent expressament que ACCIONA IMMOBILIÀRIA pugui tractar les dades de caràcter personal proporcionades pel mateix per als fins aquí expressats, en els termes inclosos en aquesta política de privacitat.

ACCIONA IMMOBILIÀRIA adopta les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal continguts en els mateixos i per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposats. També pot verificar la presència de l’certificat SSL comprovant les propietats de la Pàgina en el seu navegador, per a això haurà de consultar les característiques de la mateixa en l’apartat Avís Legal.

Qualsevol canvi realitzat en la Política de Privadesa i en les pràctiques d’administració de la informació es reflectirà de forma oportuna, podent ACCIONA IMMOBILIÀRIA afegir, modificar o eliminar l’esmentada Política de Privacitat quan ho consideri necessari.

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i licitud de les dades personals facilitades.

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL?

 • Denominació social: Acciona Immobiliària, SLO
 • NIF: B84364579
 • Direcció: Avinguda d’Europa, nombre 18, Parc industrial de La Moraleja, 28108 d’Alcobendas (Madrid).
 • Telèfon: +34 91.663 29 50.
 • Correu electrònic de contacte: contactoinmobi@acciona.es. 
 • L’usuari podrà contactar amb el Departament de Protecció de Dades per a resoldre els seus dubtes relacionats amb el tractament de les seves dades personals a l’adreça postal C / Anabel Segura 11, 1ª Planta; CN Albatros; 28108 Alcobendas (Madrid), oa través de l’adreça de correu protecciondedatosinmobiliaria@acciona.com.

QUÈ DADES DE CARÀCTER PERSONAL recaptem A TRAVÉS DE LA PÀGINA?

Les dades facilitades pels usuaris són recaptats a través de la seva visita a la Pàgina o derivada de la seva interacció amb nosaltres mitjançant les següents opcions:

 • En alguns casos, les dades de caràcter personal s’obtenen de manera indirecta de l’usuari amb finalitats merament estadístiques per poder analitzar l’ús que fa de la nostra Pàgina mitjançant l’ús de cookies o facilitar serveis de valor afegit com el mapa d’ubicació de les nostres oficines ( pot consultar la nostra Política de cookies en la següent adreça: https://santcugatpremiumhome.com/ca/politica-de-cookies/).
 • En altres casos, les dades de caràcter personal són facilitades directament per l’usuari mitjançant els formularis de recollida de dades amb les finalitats que s’indiquin en cada un d’aquests formularis i l’obtenció de l’consentiment dels usuaris a l’subscriure a la nostra Newsletter o butlletí de notícies, quan contacta amb nosaltres a través dels canals habilitats, respon a enquestes, es subscriu als nostres perfils de xarxes socials o interactua amb nosaltres a través d’aquests perfils mitjançant comentaris, opinions o compartint els continguts publicats en cada perfil.

AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE L’USUARI?

ACCIONA IMMOBILIÀRIA recull i tracta les dades de caràcter personal dels usuaris de les plataformes digitals esmentades, amb les següents finalitats:

 • Administració i gestió dels usuaris de la Pàgina.
 • Gestionar les consultes que es reben a través de la Pàgina per part dels usuaris, o mitjançant trucades al nostre Call Center d’atenció a client, disponible en els telèfons informats en la Pàgina.
 • Gestionar l’Àrea Privada de Clients que el Departament d’Atenció a l’Client i Postvenda posa a disposició dels clients a través de la qual podran accedir a tots els documents relatius a la seva compravenda, comunicar les seves demandes, consultes i necessitats sobre la promoció i incidències. Aquest servei compta també, entre altres, amb la funció de Postvenda, on es dóna accés a el servei d’alta d’incidències i on podran seguir el seu procés.
 • Atendre les sol·licituds d’informació demandades a través dels mitjans posats a disposició dels usuaris.
 • Per a una correcta atenció de les seves sol·licituds ACCIONA IMMOBILIÀRIA pot realitzar valoracions automàtiques, obtenció de perfils i tasques de segmentació, d’acord amb la informació de què disposi a l’objecte de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques i / o necessitats.
 • Interacció amb els clients a través d’APPS d’ACCIONA IMMOBILIÀRIA i interacció a les pàgines dels nostres perfils a les xarxes socials identificades en la Pàgina.
 • Tramitació de les reclamacions, queixes i suggeriments.
 • Realitzar enviaments publicitaris i d’informació comercial prèviament sol·licitats sobre la companyia, les seves activitats, productes, serveis, ofertes, promocions especials en el seu sector d’activitat immobiliària, subscripció a newsletter , així com documentació de diversa naturalesa i per diferents mitjans d’informació comercial.
 • Cookies: mantenir el login d’usuari registrat, proporcionar estadístiques associades a l’ús de la Pàgina, ubicació de les nostres oficines i sistemes antispam ( captcha ).
 • Realització d’enquestes de satisfacció sobre la seva experiència en el procés de compra del seu habitatge i dels serveis rebuts per a una correcta gestió dels processos de qualitat i millora dels mateixos. Per a una correcta atenció ACCIONA IMMOBILIÀRIA podrà realitzar l’elaboració d’estadístiques i perfils per tal de conèixer les preferències de l’consumidor i poder millorar els nostres serveis i productes
 • Ús amb finalitats estadístiques a l’efecte d’analitzar el comportament i les tendències dels Usuaris i analitzar com millorar els serveis que prestem als Usuaris.
 • Detectar i investigar fraus, així com altres activitats il·legals i trencaments potencials de les nostres polítiques de privacitat, avís legal i / o Condicions d’ús.

En cas de no facilitar les dades necessàries per a aquestes finalitats, no es podrà prestar els serveis sol·licitats. L’Usuari podrà oposar-se en qualsevol moment a el tractament de les seves dades de caràcter personal.

Quina és la LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE L’USUARI?

La base jurídica per al tractament de les dades es correspon amb:

 • El consentiment prestat per l’Usuari a l’emplenar les dades i el marcatge de les caselles de lectura i acceptació corresponents, així com la complementació dels diferents formularis i sol·licituds.
 • El compliment d’obligacions normatives aplicables a cada cas, entre altres Llei de societats de capital, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, normativa en matèria de consum, Llei de Societat de Serveis de la Informació i normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal aquí informada.
 • El manteniment de les relacions establertes entre usuaris, clients i proveïdors d’ACCIONA IMMOBILIÀRIA.
 • La defensa d’ACCIONA IMMOBILIÀRIA davant possibles accions legals.

Els camps dels formularis marcats en vermell i / o amb un asterisc (*) inclosos en la Pàgina tenen la consideració de camps obligatoris per poder atendre la seva sol·licitud o la valoració de la informació que ens vulgui facilitar. Així mateix, si no accepta la instal·lació de cookies no podrà activar els serveis d’analítica de la Pàgina o visualitzar el mapa d’ubicació de les nostres oficines, delegacions, etc.

PER QUANT TEMPS CONSERVA ACCIONA IMMOBILIÀRIA LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE L’USUARI?

Amb caràcter general, les dades seran conservades pel temps que fossin necessari per a la finalitat que van ser recollits i, sempre que, l’Usuari no exerceixi els seus drets de supressió i / o cancel·lació. Addicionalment les dades es conservaran en virtut de l’acompliment de terminis legals segons les normatives vigents en cada cas.

A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE L’USUARI?

ACCIONA IMMOBILIÀRIA, podrà realitzar comunicacions de dades a:

 • A organismes de l’Administració Pública amb competència en matèria de comunicacions i prestacions de serveis de la informació i organismes amb competència en matèria de consum per a atendre les possibles reclamacions dels usuaris.
 • A entitats del seu Grup ubicades en països el nivell de protecció no és adequat, amb la finalitat d’atendre les seves sol·licituds d’informació sobre promocions immobiliàries, gestionades per aquestes empreses a nivell local, la composició en cada moment pot consultar a l’apartat de la pàgina https://www.acciona-inmobiliaria.es/es/quienes-somos/grupo-acciona/, les quals comercialitzen i donen serveis en diversos sectors d’activitat, amb la finalitat d’enviar per qualsevol mitjà, inclosos mitjans electrònics, informació comercial i qualsevol altra acció. El consentiment per a aquestes comunicacions haurà estat recaptat prèviament, en els diferents formularis, qüestionaris de la pàgina i en aquells documents en què s’hagi regulat les relacions entre els usuaris, clients i proveïdors amb els quals ACCIONA IMMOBILIÀRIA tingui algun vincle, mitjançant les corresponents caselles de marcatge i les diferents formes de sol·licitud de l’consentiment explícit.
 • ACCIONA IMMOBILIÀRIA informa que algunes d’aquestes entitats estan ubicades fora de la Unió Europea el que suposa una possible transferència internacional de dades, amb la finalitat de poder dirigir la comunicació sol·licitada a qualsevol de les empreses de Grup.
 • Responsables de serveis d’anàlisi web: La Pàgina té habilitats els serveis de Google Analytics prestats per l’entitat nord-americana Google LLC. La interacció amb els usuaris per l’ús d’aquesta eina implica la transferència internacional de dades, de tipus analític i tècnic en relació amb la Pàgina. La transferència es realitza a l’empara de l’acord EU-US Privacy Shield . – Informació disponible a: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI
 • Titulars de xarxes socials: ACCIONA IMMOBILIÀRIA utilitza les xarxes socials Twitter, Facebook, Google+, Instagram i YouTube, per compartir els nostres continguts: La interacció amb els usuaris per l’ús d’aquests perfils o eines implica la transferència internacional de dades, de tipus analític i tècnic en relació amb la pàgina i els perfils de xarxes socials, sent en els servidors de les empreses de les xarxes socials on es tracten les dades que els usuaris faciliten a través d’aquests perfils.

QUINS DRETS TÉ L’USUARI QUAN ENS FACILITA LES SEVES DADES DE CARÀCTER PERSONAL?

L’interessat pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat i la limitació o oposició, davant Acciona Immobiliària, SLO dirigint-se per escrit a Departament de Protecció de dades situada en C / Anabel Segura 11, 1ª Planta; CN Albatros; 28108 d’Alcobendas (Madrid) o mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a la següent adreça: protecciondedatosinmobiliaria@acciona.com , adjuntant en ambdós casos còpia de l’DNI o un altre document identificatiu. Així mateix, podrà en qualsevol moment, retirar el consentiment prestat dirigint-se a l’adreça dalt indicada, així com reclamar davant l’Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades www.aepd.es ).

Darrera actualització: 21 de novembre de 2018.